Osmanlı Devletinin Kuruluşu


1281 yılında Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine oğlu Osman bey Kayı Boyu'nun başına geçti. Osman Bey beyliğin ilk devirlerinde Kastamonu uc beylerinden Çobanoğulları'na bağlıydı. Bu beyliğin ortadan kalkmasıyla doğrudan Türkiye Selcuk devleti'ne bağlı hale geldi. Osman Beyin Bizans'akarşı sürekli gaza yapması bir uc beyliği durumundaki Kayıların dışardan gelen gaziler ve garip yiğitlerle güçlenmesini sağladı. Ayrıca Osman Beyin uclardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edebali ile akrabalık kurması uclardaki hakimiyetini daha da güçlendirdi. Osman bey bunlarla birlikte Bizans tekfurları ile azemi ölçüde iyi geçinme siyasetini takip etti. Ancak, İnegöl tekfuru Osmanlı karşıtı komşu tekfurlarla ittifak kurmaya çalışıyor, Osmanlıya bağlı Türkmenlere de zarar veriyordu. Bunun üzerine Osman Bey sefere çıktı ve Karacahisar'ı fethetti. Osman Beyin giderek güçlenmesi Bizans tekfurlarını rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Beyi ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey 1298'de Yarhisar ve Bilecik'i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik' taşıdı. Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türk Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uc beyliğiydi. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Aladdin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu oluştu. Bu boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey 1299'da bağımsızlığınımilan etti. Yundhisar ve Yenişehir topraklarını da fethedip İzmit'ekadar yaklaştı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !